تبلیغات

با این کار شما میتوانید همیشه ادرس ما را در دسترس داشته باشید
و هر روز جدید ترین یوزر پسورد ها را دریافت کنید
 ابتدا وارد وارد انتی ویروس خود شوید
 از روی کیبورد خود کلید اف ۵ را فشار دهید
بقیه مراحل را همانند فیلم دنبال کنید
در مرحله اخر ادرس را بین دو ستاره قرار دهید
*www.esetsmartupdate.mihanblog.com*